2 Kompania – 11 Batalion Rozpoznania Radioelektronicznego

2 Kompania – 11 Batalion Rozpoznania Radioelektronicznego

11 Batalion Rozpoznania Radioelektronicznego –  JW 3182 – jednostka rozpoznawcza Ludowego Wojska Polskiego szczebla armijnego (okręgowego).     Stacjonował w Zgorzelcu. Podporządkowany dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego. Przeformowany w pułk i w 1998  przeniesiony do Legnicy. Tam rozwiązany.

Organizacja batalionu:

  •  Dowództwo i sztab
  •  Kompania rozpoznania radiowego  (namierniki k/f – R – 359; aparatownie ARO-K-12; K-1 ; K-2)
  • Kompania rozpoznania radioelektronicznego  (ARO KU-4; namiernik R – 363; RPS- 5)
  • Kompania rozpoznania systemów radiolokacyjnych  (R – 343; R – 344) pluton zaopatrzenia
  • Pluton remontowy
  • Pluton medyczny

Dowódcy: ppłk Jaworski, ppłk Edward Więckowski (ostatni)  Wg WIKIPEDII

 

 

 

.