Alfa Romeo Tour – 2001

24.05.2001 –  Alfa Romeo Tour  – Poznań Motor Show.

 

.