AUGUST SANDER

AUGUST SANDER

27.10.2017 – Wieczorem w Czytelni Sztuki w Gliwicach miał miejsce wernisaż: „August SANDER | Portrety 1910–1954” Ponieważ na wyraźne życzenie organizatorów był zakaz robienia zdjęć tej wystawy a ORDNUNG MUSS SEIN tylko trzy zdjęcia:( Ale warto było przyjechać i zobaczyć 100 oryginalnych powiększeń z negatywów-płyt szklanych:)

 

„Stworzony przez Augusta Sandera (1876–1964) portret zbiorowy społeczeństwa niemieckiego należy do najwybitniejszych osiągnięć fotografii XX wieku. Sander fotografował przedstawicieli różnych warstw społecznych i zawodów – w typowych strojach, z charakterystycznymi atrybutami. Robotników, rzemieślników, artystów czy polityków przedstawiał w identyczny sposób: w ich codziennym otoczeniu, w miejscu pracy, czasem na neutralnym tle. Część fotografii wykonał podczas przypadkowych spotkań, na ulicy czy wiejskiej drodze. Interesowało go to, co indywidualne, ale i typowe. To, co ludzi różni, ale i to, co określa ich jako grupę.”

.