2 Pielgrzymka Papieża Jana Pawła II

20 czerwca 1983 Papież Jan Paweł II przybył do Katowic na lotnisko Muchowiec.

 Papież Jan Paweł II przybył do Katowice 20 czerwca 1983r.

Kilkanaście zdjęć wykonanych na obrzeżach tego spotkania tutaj >>>[o]